ฟรีแลนซ์รับทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม เว็บดีซายน์ จัดทำระบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์สำหรับ SME ครบวงจร
Select Thai Version Select English Version
Web Design Programming Graphics Design
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ตัวอย่างผลงาน เว็บดีซายน์ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ออกแบบเว็บไซต์
Graphics Design
Flash Animation
Web Programming
Domain Name
Web Hosting
Email Hosting
Thai Developer Network
เขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล ออกแบบกราฟิกสฺ์ ออกแบบเว็บไซต์
คำนวนงบประมาณในการทำเว็บไซต์
Budget Calculator
ฟรีแลนซ์ ทำเว็บไซต์
รับออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ครบวงจร

เว็บโฮสติ้ง

บริการโฮสติ้งทั้งไทย และต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์

Product 200MB 500MB 1,000MB
Price (/year) 3,000 5,000 10,000
Set up Free Free Free
Data Transfer 8 GB 15 GB 20 GB
Programming Features
PHP
CGI/Perl
JSP/Java Servlet
Database Support
MySQL
Website Management
FTP Access
Online Control Panel
Site Statistic
Sub Domain/ Domain Pointer
Mail Management
E-Mail Feature
WebBaes E-Mail Support
POP3 E-mail Account
Outgoing SMTP Server
Email Aliases
Email Forwarding
Auto-responders
Spam Filter Email
Anti-Spam Protection
Others
Backup Management
User Account Management
Backup Management
Domian Name Management
phpMyAdmin For Mysql
Help Support
Website Monitoring
24x7 Emergency Call/ Phone/ Email support
Deals Computer Notebook Digital Camera Deals LCD HDTV Plasma TVs Samsung Panasonic Sony Philips Deals SLR DSLR Nikon Canon Sony Lens Deals Health Beauty Women Spa Fitness Discount Toys and Games
Copyright 2008 www.rxthai.com All right reserved. ห้ามก้อบปี้ คัดลอก เลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต